Decision Making Analysis
Een nieuw economisch tijdperk vol risico's: welke beslissingen gaat u nemen?


In het huidige klimaat van economische crisis en bezuinigingen is de behoefte aan sterk en vastberaden leiderschap groter dan ooit. Het creëren van zekerheid in deze woelige  tijden,  zal in grote mate bepaald worden door de keuzes die we maken.

Welke beslissingen gaat u nemen?


Als het te volgen pad niet duidelijk is, als er te veel opties zijn of als het risico om de verkeerde beslissing te nemen erg groot is, biedt de gestructureerde methode van KT besluitvormingsanalyse uitkomst. Hoe komen we tot weloverwogen besluiten, waarbij de voor en nadelen helder worden, zonder het gevoel te hebben appels met peren te vergelijken?  Met een stapsgewijs proces wordt geleerd om keuzemogelijkheden tussen verschillende alternatieven te evalueren. Lees meer...

Door het denkproces achter de beslissing te verduidelijken kunnen uiterst complexe, controversiële of emotioneel beladen beslissingen sneller en met meer vertrouwen genomen worden. In het huidige klimaat van economische crisis en bezuinigingen is de behoefte aan sterk en vastberaden leiderschap of groter dan ooit. Het creëren van zekerheid in deze woelige  tijden,  zal in grote mate bepaald worden door de keuzes die we maken.

De misvatting omtrent menselijke problemen. Lees meer...

Ik kijk ernaar uit van u te horen. 

Met vriendelijke groet,

Stephanie Drent
sdrent@kepner-tregoe.com +31 (0) 575 56 87 12