BrainOp de Servicemanagerdag 2012 in Zeist, sprak Kepner-Tregoe over "Hoe effectief is het brein onder druk? 5 valkuilen en perspectieven". Als een Service Manager al zijn ziel en zaligheid (het thema van de conferentie) in het werk moet stoppen, dan is kijken naar het brein een essentieel onderdeel daarvan. Hoe gaat ons brein om met de externe druk van technologische complexiteit en economische neergang? Een brein onder druk weerhoudt de mens van helder en consistent denken. Gevolg: conclusies op basis van aannames en buikgevoel.

Wat is nodig om het vertrouwen in dat denken onder druk te herstellen?

Dutch Hand 2De presentatie gaat in op 5 bedreigingen voor het brein (op basis van het SCARF model van David Rock) en de manieren om hiermee om te gaan.

De analytische manier van het benaderen van situaties, zoals al ruim 50 jaar geleden ontwikkeld door Kepner-Tregoe, biedt een uitstekende basis om het brein tot rust te laten komen. Door het denken te structureren worden complexe zaken eenvoudiger om aan te pakken.


Download whitepaper "Hoe effectief is het brein onder druk? 5 valkuilen en perspectieven" Door Martine Joosten, Consultant Kepner-Tregoe